شرکت سپاهان پلیمرفام از سال 1392 در بخش نفت و گاز شروع به فعالیت نمود و تحت نطر بازرسان فنی و بخش مهندسی شرکت ملی گاز ایران تستهای مختلف  بر اساس استانداردهای مربوطه  انجام گرفت که پس از زحمتهای بسیار زیاد و همکاری   کارشناسان شرکت ملی گاز ایران  موفق به کسب نتایج رضایت بخشی در بخش
 تعمیر لوله های انتقال نفت و گاز تحت فشار شدیم. که این موفقیت و سربلندی  بزرگ را  به صورت خدمت صادقانه و ارزشمند تقدیم به ملت ایران می کنیم

تعمیرات در بخش  نفت و گاز بر اساس استانداردهای مختلف با حساسیت  بسیار بالا انجام گرفت که موفق به تاییدیه های مختلف از بخش شرکت ملی گاز و خطوط انتقال گاز شدیم و به عنوان اولین شرکت داخلی در وندور  لیست شرکت  خطوط انتقال گاز قرار گرفتیم
که به پیوست های 1و2  که مربوط به تاییدیه های اخذ شده و استانداردهای مذکور در بخش تعمیرات خطوط انتقال گاز تحت فشار  میباشد تقدیم شده است.